GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

Giải pháp truy xuất thông tin hàng hóa chính xác, thông tin đa dạng cho các nhu cầu khác nhau:

Nhu cầu quản lý thông tin sản phẩm của doanh nghiệp
  • Lưu trữ những thông tin quan trọng trong vòng đời sản phẩm từ sản xuất, phân phối (bán hàng) cho tới công đoạn CSKH
  • Hỗ trợ doanh nghiệp chống tràn hàng (Khi tích hợp giải pháp quản lý hệ thống kênh phân phối DMS)
  • Hỗ trợ doanh nghiệp CSKH, thực hiện các chiến dịch khuyến mãi (Khi tích hợp phần mềm ICIC)
Thúc đấy hành vi mua hàng của khách hàng
  • Truy xuất thông tin nhanh, chi tiết giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm nhanh hơn
  • PR sản phẩm (bán chéo), quảng bá thương hiệu tới người tiêu dùng

094 356 2790

1