NHỮNG MẶT HÀNG BỊ LÀM GIẢ
NHIỀU NHẤT HIỆN NAY

Tin tức 1

Xem chi tiết

Lời cảnh tỉnh cho những tín đồ của mỹ phẩm tắm trắng

9/21/2017

Tin tức 2

Xem chi tiết

Hương trầm Quỳ Châu bức xúc vì bị làm giả

9/21/2017

Tin tức 3

Xem chi tiết

Nhận biết xi măng thật giả đơn giản hơn

9/20/2017

INBRAND

Bảo vệ tối đa lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng

Giải pháp hỗ trợ chống hàng giả hàng nhái toàn diện, hiệu quả
với hệ thống thông tin xuyên suốt từ sản xuất, phân phối,
bán hàng đến chăm sóc khách hàng.